วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วัตถุดิบในการทำกระดาษสา


วัตถุดิบในการทำกระดาษสา
โดยเราจะแยกวัตถุดิบในแต่ละขั้นตอนออกเป็นขั้นตอนย่อย ๆ ดังนี้
1. วัตถุดิบ ขั้นตอนการทำปอสาให้เปื่อย
1.1 ปอสา
1.2 น้ำ
1.3 โซดาไฟ (sodium hydroxide ;  NaOH) ใช้ในการต้มปอสาที่นำมาจากการแช่น้ำเรียบร้อยแล้ว คุณสมบัติของโซดาไฟ คือ ทำให้ปอสาเปื่อย
1.4 ไฮโดรเจน ซิลิเกต ใช้ในการต้มปอสาให้ขาว ต่อจากการต้มเปื่อยจากโซดาไฟแต่การที่จะนำปอสาที่ต้มเปื่อยมาต้มขาวนั้น จะต้องล้างปอสาที่ต้มด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย 2 น้ำ2. วัตถุดิบ ขั้นตอนการทำปอสาให้เป็นเยื่อ
2.1 ปอสาที่เปื่อยและขาวแล้ว
2.2 น้ำ
2.3 เยื่อสน ใช้ในการโม่ผสมกับปอสาเพื่อเพิ่มปริมาณของกระดาษสาขึ้นอีกเล็กน้อย

2.4สีเคมีหรือสีย้อมผ้า ใช้ในการผสมสีตามสีที่ลูกค้าสั่งเช่น สีแดง พร้อมตวงปริมาณสีที่เหมาะสม
2.5เศษกระดาษสาตามสีที่เข้ากับสีที่เราจะทำ เช่นเศษเหลือสีแดง เพื่อเพิ่มลดปริมาณการใส่ปอสาไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น